کره چیست و چگونه تولید می‌شود

کره چیست و انواع آن کدام است از تایخچه تا روش های تولید کره