مارگارین چیست و چرا به کره گیاهی معروف است

مارگارین یک نوع روغن گیاهی است که به کره گیاهی شناخته می شود